50 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni yayımlandı.

Bayburt Taşı İzmit Simidi, Karaköprü Narı, Kürtün Araköy Ekmeği Coğrafi İşaret Başvuruları 01 Nisan 2019 tarih ve  50 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni 'nde yayımlandı.

Bülten'de, başvurusu daha önce yapılmış olan, süreci tamamlanarak tescil edilen Bursa İpeği / Bursa İpek İpliği Coğrafi İşareti de yer aldı.