63 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni yayımlandı