EPATS ve ETEBS Uygulamalarında Yapılan Güncellemeler (03.09.2020)

Kurumumuzun elektronik başvuru sistemi EPATS ve elektronik tebligat sistemi ETEBS ile ilgili olarak 03/09/2020 tarihinde yapılan güncellemeler aşağıda yer almaktadır:

 

  • EPATS Belgelerim bölümü altına muhatabı olunan E-Arşiv faturaların görüntülenmesi için Faturalarım sekmesi eklendi.

 

  • Belgelerim menüsünden başvuru sahipleri; patent, faydalı model, marka, tasarım ve coğrafi işaret başvurularıyla ilgili tüm evrakı görüntülemenin yanı sıra, kendi başvurularına üçüncü kişiler tarafından sunulan itirazları ve bu itirazlara ilişkin evrakı görüntüleyebilecekler.

 

  • Taraf olmayan kişiler için yapılacak sorgu sonucunda web ara yüzünden itirazlara ilişkin temel bilgileri (itiraz tarihi, itiraza gerekçe markalar, mal ve hizmetler vb.) görüntüleme özelliği eklendi.

 

  • Marka başvurusu yapılırken marka örneğinin mevcut olmadığı durumda, girilen marka ibaresine göre marka örneğini otomatik oluşturma özelliği eklendi.

 

  • Vekil adres değişikliği işleminin EPATS - İletişim Seçeneklerim bölümünden yapılması sağlandı.

 

  • Milli Eğitim Bakanlığına yönelik teşvik kapsamında yapılan başvurularda veli/vasi onayının alınması için dosya yükleme alanı eklendi.

 

  • ETEBS uygulaması üzerinden evrak eklerinin tek bir PDF dosyası olarak indirilmesi sağlandı.