TÜRKPATENT Elektronik Tebligat Sistemi Uygulaması (ETEBS) Kullanıma Açıldı (07.07.2020)

 Kurumumuzun yeni elektronik tebligat sistemi uygulaması olan ETEBS patent ve marka vekillerimizin kullanımına açılmıştır. ETEBS’e EPATS (https://epats.turkpatent.gov.tr) üzerinden erişim sağlanacak olup EPATS’a girişte tüm vekillerin elektronik tebligat taahhütnamesini okuyarak onaylaması beklenecektir. ETEBS’in tanıtımı ve kullanımına ilişkin broşüre buradan erişim sağlayabilirsiniz. 20 Temmuz 2020 tarihinde ETEBS’in tüm gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına açılması planlanmaktadır. Doküman Çelebi Uygulaması kullanıma kapatılmıştır.