Ticaret Bakanlığı- Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü -"Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi" isimli proje dahilinde düzenlenen eğitim

Avrupa Komisyonu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında (IPA II) 2014-2020 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından  uygulanmakta olan “Strengthening Consumer Protection” (Tüketicinin Korunmasının Güçlendirilmesi) isimli proje dahilinde, 13 Şubat 2020 tarihinde İstanbul'da eğitim düzenlemiştir. Söz konusu eğitimler kapsamında satıcı ve sağlayıcılara, coğrafi işaretli ürünler  ve bu ürünlerin denetimi konularında Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan KIZILTEPE tarafından bilgilendirme yapılmıştır.