Yeni Kurulan Bilgi ve Doküman Birimleri Temsilcilerine Sınai Mülkiyet Temel Düzey Bilgilendirme Webinarı (04.09.2020)

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yeni kurulan Bilgi ve Doküman Birimleri temsilcilerine yönelik “Sınai Mülkiyet Temel Düzey Bilgilendirme Webinarı” düzenlendi.

Webinarın açılışında konuşan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, mevcut halde tüm illerde kurulumu tamamlanan 180 Bilgi ve Doküman Birimi olduğunu belirterek, bunların 111 ’inin üniversitelerde, 44 ’ünün Ticaret ve Sanayi Odalarında, 23’ünün Kalkınma Ajanslarında, birinin Teknoloji Geliştirme Bölgesinde birinin de vakıf kuruluşunda yer aldığını söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odalarından, Kalkınma Ajanslarından, Üniversitelerden, Teknoloji Transfer Ofislerinden, Teknoparklardan ve Teknokentlerden gelen yazılı talepler üzerine Bilgi ve Doküman Birimi açılmasını sağladıklarını söyleyen ASAN,

“Taşra teşkilatı bulunmayan TÜRKPATENT, Türkiye gibi büyük bir coğrafyada bilgi ve doküman birimleri açarak, bu birimler aracılığıyla bilginin yayılımını ve işlerin yerelleşmesini, hizmetlerin doğrudan sınai mülkiyet ilgililerine ulaştırılmasını amaçlamaktadır.” dedi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Aksaray Üniversitesi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Karabük Yatırım Destek Ofisi, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Zonguldak Yatırım Destek Ofisi, Bayburt Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimleri temsilcilerinden oluşan gruba, ilk aşamada temel düzey eğitim verilerek “patent, faydalı model, marka, tasarım, coğrafi işaret” kavramları ile tescili ve tescil sonrası işlemleri anlatıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu; 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 360 ncı maddesinde yer alan; “Kurum, ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla; Yurt içi ve yurt dışında teknoloji ve araştırma ve geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapar, dokümantasyon merkezleri kurar, bu bilgileri kamunun istifadesine sunar.” hükümleri çerçevesinde Bilgi ve Doküman Birimleri kurmaktadır.