"Coğrafi İşaretlerin Etkin Biçimde Yönetilebilmesi İçin, İdari Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi" Hakkında Bilgilendirme

Birleşmiş Milletler’in Gıda ve Tarım Örgütü olan FAO (Food and Agriculture Organization) işbirliğiyle uygulamaya koyulan “Coğrafi İşaretlerin Etkin Biçimde Yönetilebilmesi İçin, İdari Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi” 2019 yılı eylül ayı itibariyle kabul edilmiş olup Projenin Açılış Etkinliği, 4 Aralık 21019 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’nda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu etkinlikte katılımcılara proje hakkında bilgi verilip sunumlar yapılmıştır
 
Ülkemiz coğrafi işaretlerinin ticarileşme, pazarlama ve denetim yönlerinden iyileştirilmesine yönelik Proje kapsamında;
    *  Coğrafi işaret tescili yaptırmış tüm kurum ve kuruluşlara, çevrimiçi anket uygulanmıştır,
   *  Pervari Balı, Finike Portakalı, Anamur Muzu, Salihli Kirazı ve Gemlik Zeytini coğrafi işaret tescilli pilot ürünler olarak seçilmiştir,
   *  Tüm Dünya’yı etkisinde bırakan Covid-19 Pandemisi uyarınca alınan tedbirler kapsamında Projenin iş planı yeniden düzenlenmiş ve Projede çalışılan coğrafi işaretlerin üreticileri ve ilgili diğer paydaşlarıyla uzaktan iletişim sağlanarak mevcut durum tespiti yapılmıştır.

Gelinen noktada, yerli ve yabancı uzmanların teknik desteklerinin alınması aşamasına geçilmiştir.