Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu 21. Toplantısı gerçekleştirildi

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu 21. Toplantısı, 14 Şubat 2019 günü Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih KACIR ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir ALPASLAN başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN ve Kurum yetkilileri ile Kurula üye Kurumların üst düzey yetkilileri katılım sağladı.

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN toplantı açılışında yaptığı konuşmada son dönem sınai mülkiyet verilerini paylaştı ve TÜRKPATENT'in faaliyetleri hakkında kısa bilgi verdi.

Toplantıda gündemde yer alan; 2018 yılının ikinci yarısında fikri ve sınai mülkiyet alanında yaşanan gelişmeler, Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Ulusal Coğrafi İşaretler Strateji Belgesi ve Eylem Planının uygulanmasına yönelik çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Planı kapsamında hazırlanan Fikri Mülkiyet Stratejisi 2019-2023 Taslak Metni, Geleneksel Bilgi, Genetik Kaynaklar ve Geleneksel Kültürel İfadeler alanında ülkemizin faaliyetleri ve uluslararası gelişmelerin değerlendirilmesi konuları ele alındı.

27.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Genelgesiyle yeniden oluşturularak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyumlu hale getirilecek şekilde revize edilen Kurul’un sekretaryası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yürütülmektedir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısının eş başkanlığında; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu temsilcilerinin katılımıyla yılda en az bir defa toplanıyor.