Yeni Kurulan Bilgi ve Doküman Birimlerine Sınai Mülkiyet Bilgilendirme Eğitimi (27.04.2020)

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, yeni kurulan; Bilişim Vadisi, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi, Teknopark İstanbul A.Ş. Bilgi ve Doküman Birimleri temsilcilerine yönelik gerçekleştirilen “Sınai Mülkiyet Temel Düzey Bilgilendirme Webinarı” açılışında konuştu.

Mevcut halde tüm illerde kurulumu tamamlanan172 Bilgi ve Doküman Birimlerimi olduğunu söyleyen ASAN, bunların 105’inin üniversitelerde, 44’ünün Ticaret ve Sanayi Odalarında, 21’inin Kalkınma Ajanslarında yer aldığını söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odalarından, Kalkınma Ajanslarından, Üniversitelerden, Teknoloji Transfer Ofislerinden, Teknoparklardan ve Teknokentlerden gelen yazılı talepler üzerine Bilgi ve Doküman Birimi açılmasını sağladıklarını söyleyen ASAN,

“Taşra teşkilatı bulunmayan TÜRKPATENT, Türkiye gibi büyük bir coğrafyada bilgi ve doküman birimleri açarak, bu birimler aracılığıyla bilginin yayılımını ve işlerin yerelleşmesini, hizmetlerin doğrudan sınai mülkiyet ilgililerine ulaştırılmasını amaçlamaktadır.” dedi.

İlk aşamada temel düzey eğitim verilen katılımcılara “patent, faydalı model, marka, tasarım, coğrafi işaret” kavramları ile tescili ve tescil sonrası işlemleri anlatıldı.

Türk Patent ve Marka Kurumu; 4 no’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 360 ncı maddesinde yer alan; “Kurum, ülkenin teknolojik ve endüstriyel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla;(1 inci fıkrasının (g) bendi) Yurt içi ve yurt dışında teknoloji ve araştırma ve geliştirme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapar, dokümantasyon merkezleri kurar, bu bilgileri kamunun istifadesine sunar.” hükümleri çerçevesinde Bilgi ve Doküman Birimleri kurmaktadır.

Ülkemizde bulunan TÜRKPATENT Bilgi ve Doküman Birimleri listesine buradan ulaşabilirsiniz.