BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru nasıl yapılır sunumu için tıklayınız!

Kimler başvuru yapabilir?
 • Üretici grupları
 • Ürünle ilgili kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını koruyan dernekler, vakıflar, kooperatifler
 • Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Ürünün tek bir üreticisi olması halinde bunu kanıtlamak şartıyla tek üretici.

TANIMLAR:
Üretici: Tarım ürünlerini, gıda maddelerini, madenleri, el sanatları ve sanayi ürünlerini üreten/işleyen/tedarik zincirinde yer alarak ürünün tescile konu özelliklerini etkileyen bir işlem yapan kişi
Üretici grubu: Kanuni oluşumuna/bileşimine bakılmaksızın aynı ürünün üreticilerinden oluşan birlik
 (6769 Sayılı SMK Madde 36)

Coğrafi işaret başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?
Coğrafi işaret başvurusu yapmak için C101 numaralı başvuru formunun  kullanılması gerekmektedir.

Form Kanunda belirtilen coğrafi işaret başvuru şartlarını kapsamaktadır. Bunlar;  
 • Başvurunu yapanın kimliğine ilişkin bilgiler,
 • Coğrafi işaretin menşe adı veya mahreç işaretlerinden hangisine uygun olduğuna ilişkin açıklama
 • Ürün grubuna ilişkin bilgi
 • Coğrafi işaret tanımına uygunluğu kanıtlayan bilgi ve belgeler
 • Coğrafi alana ilişkin bilgi
 • Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan bilgi ve belgeler,
 • Üretim metoduna ve varsa söz konusu ürüne özelliğini veren yerel üretim teknikleri ile usul ve adetlere ilişkin bilgi ve belgeler
 • Coğrafi işaret tanımı kapsamında coğrafi işaret tesciline konu olan ürünün niteliğinin, ününün veya diğer özelliklerinin söz konusu coğrafi alan ile bağlantısını kanıtlayan bilgi ve belgeler
 • Ürünün söz konusu coğrafi alandaki tarihsel geçmişine ilişkin bilgi ve belgeler
 • Denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgi ve belgeler ve örnek denetim tutanağı
 • Coğrafi işaretin kullanım biçimi ve varsa etiketleme ve ambalajlama usullerini açıklayan bilgiler
 • Başvuru ücreti

Geleneksel ürün adı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?
Geleneksel ürün adı başvuru yapmak için başvuru formunun  kullanılması gerekmektedir.

Form Kanunda belirtilen geleneksel ürün adı başvuru şartlarını kapsamaktadır. Bunlar;  
 • Başvurunu yapanın kimliğine ilişkin bilgiler,
 • Ürün adı ve grubuna ilişkin bilgi
 • Geleneksel ürün adı tanımına uygunluğu kanıtlayan bilgi ve belgeler
 • Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan bilgi ve belgeler,
 • Ürün içeriğinde yer alan hammadde ve diğer bileşenlerin özellikleriyle birlikte ürün karakteristiğini işaret eden ürün hazırlama tekniklerinin de açıklandığı üretim metodu tanımı
 • Denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgi ve belgeler ve örnek denetim tutanağı
 • Coğrafi işaretin kullanım biçimi ve varsa etiketleme ve ambalajlama usullerini açıklayan bilgiler
 • Başvuru ücreti