YÖK Tezleri

Yasal Uyarı : Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi lisansüstü tezleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 40 hükümleri çerçevesinde  bilime  katkı sağlamak, bilimsel araştırma ve faaliyetleri desteklemek amacıyla elektronik ortamda erişime açmaktadır. Araştırmacılar tezlerin tamamı veya bir bölümünü yazarın izni olmadan ticari veya mali kazanç amaçlı kullanamaz, yayınlayamaz, dağıtamaz ve kopyalayamaz. Ulusal Tez Merkezi Web Sayfasını kullanan araştırmacılar, tezlerden bilimsel etik ve atıf kuralları çerçevesinde yararlanırlar.
 
Tez Adı Yazar Yıl Tez Türü
Türk hukukunda coğrafi işaret kavramı ve korunması GÖKMEN GÜNDOĞDU 2006 Yüksek Lisans
Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş malatya kayısısının teknolojik özelliklerinin saptanması ve gıda güvenliği açısından araştırılması ELİF BETÜL AKIN 2006 Doktora
Coğrafi işaret koruması: 'Ege pamuğu işareti" üzerine bir çalışma DERYA NİZAM 2009 Yüksek Lisans
Ayvalık ve Memecik zeytinyağlarının coğrafi işaretleme amacıyla karakterizasyonu HURİ İLYASOĞLU 2009 Doktora
Coğrafi işaretlerin korunması MEHMET TUNCAY 2009 Yüksek Lisans
Coğrafi işaretli gıdalara ilişkin tüketici tercihleri üzerine bir araştırma: İstanbul örneği ASLI ZULUĞ 2010 Doktora
Yöresel ürün ve coğrafi işaretler: Fransa ve Türkiye üzerine bir inceleme HAYRİYE RANA DEMİRER 2010 Doktora
Coğrafi işaretlerin ekonomik etkileri: Mikro ve makro açıdan bir değerlendirme BİLGE ŞENTÜRK 2011 Yüksek Lisans
Yerel düzeyde ekonomik kalkınmada coğrafi işaretlerin kullanımı ve etkisi: Akşehir kirazı araştırması MUSTAFA KAN 2011 Doktora
Coğrafi işaretlerin korunması: Avrupa Birliği'ndeki hukuki çerçeve ve Türkiye uygulaması DİDEM ÖZGÜR 2011 Doktora
Dünyada ve Türkiye'de coğrafi işaretlemeler,Adapazarı Islama Köfte örneğiyle ESER ATAY 2013 Yüksek Lisans
Coğrafi işaretler ve kırsal kalkınma: Ezine peyniri örneği ALİ BULUT 2013 Yüksek Lisans
Kahramanmaraş kent merkezinde coğrafi işaretli ürünlere ilişkin tüketici tercihleri: Gemlik zeytini örneği YEŞİM MERAL 2013 Yüksek Lisans
Türkiye'de coğrafi işaretleme sisteminin mevcut yapısı YAĞMUR EROL 2014 Yüksek Lisans
Marka ürünler, coğrafi işaret ve tüketici algısı MISRA ÇAKALOĞLU 2015 Yüksek Lisans
Erzurum coğrafi işaretli yerel ürünlerin pazarlama taktik ve stratejileri DERYA BARAN 2015 Yüksek Lisans
Coğrafi işaretlerin tescili ve uygulama sürecindeki sonuçların analizi DUYGU YÜREKLİ 2015 Yüksek Lisans
Yerel değerlerin turizm ürününe dönüştürülmesinde coğrafi işaretlerin kullanımı: Siirt İli örneği ZOZAN OĞUZ 2016 Yüksek Lisans
Kırsal kalkınmada coğrafi işaretlerin etkisi: Gaziantep ve Siirt illeri örneği DERYA BAŞARAN 2016 Yüksek Lisans
Coğrafi işaret kavramı ve Devrek bastonu örneği SEVİL ÖZCAN 2016 Yüksek Lisans
Coğrafi işaretleme yoluyla gastronomik kimlik oluşturma ve gastronomik kimliğin destinasyon pazarlamasındaki rolü: Trakya örneği ÇİSEM KARAKULAK 2016 Yüksek Lisans
Türkiye'de coğrafi işaretli ürünlerin kırsal alana olan etkilerinin üretici açısından belirlenmesi: Finike portakalı örneği MÜNİRE ARIKAN 2017 Yüksek Lisans
Kentlerin rekabetinde önemli bir turizm faktörü olarak coğrafi işaretleme ve planlamaya yansıması BURCU ALTINER 2017 Yüksek Lisans
Coğrafi işaretli gastronomik ürünlerin bölge halkı tarafından algılanması üzerine analitik bir araştırma: Kars Kaşarı örneği YALÇIN YAMAN DURUSOY 2017 Doktora
Coğrafi işaretli gıda ürünlerinin şehir markalaşmasındaki rolü ELİF PINAR BAŞKAYA 2018 Yüksek Lisans
Coğrafi işaret ile tescilli ürünlerin gastronomik destinasyonlara etkisi: Kapadokya Bölgesi'nde bir araştırma FİRDEVS YÖNET EREN 2018 Yüksek Lisans
Coğrafi işaret tescilinin Antep fıstığı uluslararası rekabet gücü üzerindeki etkisinin ölçülmesi NAİME NİHAL BEYPINAR 2018 Yüksek Lisans
Restoran işletmelerinde satın alma sorumlularının coğrafi işaretli ürün algısı ve satın alma davranışlarının değerlendirilmesi: İzmir örneği ELİF ŞENER 2018 Yüksek Lisans